Známé teorie | Vlastní metoda | Výklad snu | Knihy a odkazy | Sen a symbolika | Autor

Vítejte na stránkách věnovaných výkladům snů - Obsáhlá databáze výkladů snů, Stručný popis známých analytických teorií, Možnost zaslat sen k interpretaci, Slovník symbolů.

Vítejte na stránkách věnovaných výkladům snů

  • Obsáhlá databáze výkladů snů
  • Stručný popis známých analytických teorií
  • Možnost zaslat sen k výkladu
  • Slovník symbolů

Výklady snů

¨

Sny jsou staré tak jako lidstvo samo. Již za doby starého Egypta a Říma byly sny zkoumány a byla jim věnována náležitá pozornost. Sny nám podávají svědectví o našem životě. Ve snech se odrážejí naše životní situace, osobní motivy, nedostatky a touhy - vše, čeho si jsme a často i nejsme vědomi.

Mé stránky jsou věnovány představení základních teorií o snění - o tom, jak sny vznikají a co sny znamenají. Jsem rád, když mohu pomoci lidem pochopit význam jejich snů. Život se díky zkoumání snů stává často mnohem hodnotnější a hlubší. Člověk, který získá vhled do svého nitra díky výkladu snů, má hodnotný prostředek k sebereflexi. Snáze se může smířit s vlastním osudem i světem, ve kterém žije. Výklad snů pomáhá psychickému rozvoji a otevírá nové obzory.

S přáním klidného spánku

Lukáš